4000 færre danskere i kommunen siden 2010

Torsdag den 5. september 2019

Hjørring by vokser, områdebyer stagnerer, fraflytning fra Hirtshals og landdistrikterne

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

I løbet af de seneste 10 år er vi blevet over 4000 færre danskfødte indbyggere i Hjørring. Det samlede indbyggertal i kommunen er dog ”kun” faldet med cirka 2000. Det skyldes, at antallet af indvandrere siden 2010 er steget med godt 2000.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, som ErhvervsNyt har bearbejdet. Tallene fremgår af dette skema:

Internt i kommunen er der i samme periode sket en klar forskydning i bosætnings-mønstret.

Hjørring by vokser. Indbyggertallet er siden 2010 steget med næsten 5 pct. til knap 26.000.

Til gengæld bløder kommunens næststørste by, Hirtshals. Indbyggertallet er siden 2010 faldet med godt 8 pct. til 5.729.

Det er dog landsbyerne og landdistrikterne, der har oplevet den største afvandring både i absolutte tal og procentvis. En fraflytning på 2.360 personer er en tilbagegang på 9.7 pct.

Til gengæld holder de såkaldte områdebyer i det store hele skansen. Løkken og Vrå har tilmed haft en mindre fremgang.

Tallene fremgår af denne oversigt:

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk