Blomstrende erhvervsliv i naturkommunen

Onsdag den 14. august 2019

Novo Nordisk viser vejen til at give vild natur plads omkring virksomhederne

Naturkommunen-Novo-Nordisk

Projektleder Dorte Reinholdt, Hjørring Kommune, og corporate vice president Morten Keller Caspersen, Novo Nordisk, fotograferet i “vild natur”, der allerede i dag findes ved Novo-domicilet i Hjørring.

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Blodrød Storkenæb, Kællingetand, Blåhat og andre naturligt hjemmehørende planter i stedet for velfriserede græsplæner omkring virksomhederne.

Det er en af ambitionerne i Hjørring Kommunes projekt ”Naturkommunen blomstrer vildt”.

Se mere om projektet på www.naturkommunen.dk.

Novo Nordisk – en af kommunens største virksomheder med næsten 300 medarbejdere – har stillet sig i spidsen for projektet og vil i løbet af efteråret sløjfe græsplænerne omkring domicilet i Hjørring og plante til med blomster, der naturligt har hjemme her i landsdelen.

Formålet med projektet er at bidrage til bedre leveforhold for det insektliv, som i tiltagende grad er truet i Danmark.

For at motivere de lokale virksomheder til at medvirke, indkaldes til et inspirationsmøde den 28. august kl. 17-19 hos Novo Nordisk, hvor Morten Keller Caspersen og Dorte Reinholdt vil fortælle om projektet. Invitation er undervejs, men du kan allerede nu tilmelde dig til Dorte Reinholdt på dorte.reinholdt@hjoerring.dk.

Morten Keller Caspersen er corporate vice president og chef for Novo Nordisk i Hjørring.

Dorte Reinholdt er kommunikations- og udviklingskonsulent hos Hjørring Kommune og leder af Naturkommune-projektet

Morten Keller Caspersen forklarer, at deltagelse i projektet passer ind i den overordnede forretningstilgang for Novo Nordisk, der beskriver, at firmaet skal balancere det finansielle, sociale og miljømæssige ansvar (den såkaldte tredelte bundlinje).

”Vi sparer penge ved at sløjfe græsslåning, vi bakker op om kommunens initiativ, og vi bidrager til et bedre miljø ved større biodiversitet i naturen samt en reduktion af CO2-udledning fra græsslåningen,” siger Morten Keller Caspersen.

”For Hjørring Kommune handler det om at gøre op med vanetænkning, genskabe ”den vilde natur” og give plads og grosteder til en mangfoldighed af planter, hvor sommerfugle, bier og andre insekter får optimale levevilkår – og samtidig gøre vores kommune til et smukkere sted.,” siger Dorte Reinholdt.

Via Naturkommune-projektet inviteres alle i kommunen til deltage. Håbet er, at helt almindelige familier, erhvervsfolk og landmænd vil være med til at fremme væksten af vild natur. Kommunen går selv i spidsen og sætter parker, grøftekanter, rundkørsler, græsplæner omkring byens institutioner og store landområder i og omkring byen i spil med vækster, som bier og sommerfugle elsker og næres ved.

Impact TV og DR følger projektet gennem det næste halvandet år. Resultatet bliver en en programserie, der bliver vist i 2020 på DR1.

Kommunale arealer får lov at blomstre vildt – her er det rundkørslen ved Frederikshavnsvej/Ringvejen i Hjørring.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk