En fremtid med garanti

Torsdag den 5. december 2019

Af advokat Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring

Det er svært at spå. Især om fremtiden, sagde Storm P.

Svært ja, men ikke altid umuligt. For eksempel tør jeg godt spå, at virksomhederne i Hjørring i fremtiden i stigende grad vil efterspørge kvalificeret arbejdskraft.

Det er en spådom, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation, hvor kvalificeret arbejdskraft allerede er en mangelvare i visse brancher.

Når så Danmarks Statistik på basis af det antal børnefødsler, der har været i Hjørring i de seneste år, kan forudsige, at antallet af unge uddannelsesparate i Hjørring vil falde støt i de kommende år, så er sandheden i min påstand indlysende.

For det lokale erhvervsliv er det derfor afgørende vigtigt, at så mange som muligt af den stadigt mindre opvoksende generation får de kompetencer, som virksomheder efterspørger. Vi har ikke råd til, at de unge strander udenfor arbejdsmarkedet.

Det er selvsagt ikke blot i erhvervslivets interesse. Det er også for de unges egen skyld, at de får en ”positiv destination”, som det hedder i projektet Ungegarantien. Det vil sige, at de unge efter skolen forfølger et mål, der opfylder deres interesser samtidig med, at den ruster dem til at kunne forsørge sig selv og bidrage positivt til lokalsamfundet.

Ungegarantien er opstået i et prisværdigt samarbejde mellem lokale virksomheder og kommunen. Inspirationen kom fra et besøg i Edinburgh i Skotland. En gruppe på 23 lokale virksomheder har dannet basis for udviklingen af projektet i Hjørring. Syv virksomheder har været spydspidser i den detaljerede udformning af strategien.

Nu er projektet i gang, og mere end et halvt hundrede virksomheder har indgået en forpligtende aftale om at hjælpe de unge på vej mod en positiv destination.

Partnerskabsaftalerne er formuleret sådan, at virksomhederne kan vælge at deltage i det omfang, de magter at bidrage.

På Erhverv Hjørrings vegne giver jeg hermed fuld opbakning til projektet. Erhvervsforeningen opfordrer så mange som muligt til at bakke op ved at indgå aftaler. Det er en fremgangsrig fremtid for os selv, vi understøtter med Ungegarantien.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk