Ny organisation og teknologi

Onsdag den 18. september 2019

Bindslev-virksomheden Multilak bliver til ML Industries efter forandringsproces støttet af InnoBooster

Direktør Lasse Malmgaard ved den nye digitalt styrede rørbukker, som er et af resultaterne af forandringsprocessen hos ML Industries.

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Multilak Industrilakering A/S forvandles i disse dage til ML Industries A/S. Et nyt logo er på vej til brevpapiret og gavlen på fabrikken, og kunderne får bl. a. det nye logo at se i starten af oktober i Herning på HI Messen, som er et vigtigt kundevindue for underleverandør-virksomheden.

Navneskiftet er et ydre udtryk for en gennemført forandringsproces hos Multilak. Processen har stået på gennem hele 2018 og er gennemført med støtte fra Innovationsfondens InnoBooster-program.

Direktør Lasse Malmgaard fortæller om optakten til processen:

”Det startede i 2017 med udgangspunkt i, at vi ønskede at færdiggøre et generationsskifte, som havde været undervejs i en halv snes år. Desuden havde vi nogle udfordringer omkring de interne arbejdsgange mellem virksomhedens afdelinger. Og endelig havde vi et ønske om at opgradere dele af virksomheden til den nyeste teknologi.”

Med bistand af chefkonsulent Thomas Ulderup, Integrate A/S blev der udarbejdet et udviklingsprojekt og med hjælp fra Væksthus Nordjylland søgt om støtte fra Innovationsfondens InnoBooster-program.

Den samlede omkostning for projektet blev på 726.000 kr., hvoraf InnoBooster dækkede en tredjedel, 242.000 kr.

”Projektet var enkelt at administrere og gav os mulighed for at tilknytte uvurderlig hjælp udefra til at styrke vores organisation og produktion,” siger Lasse Malmgaard.

De vigtigste organisatoriske ændringer blev, at virksomheden fik ansat en logistikkoordinator, samt at bogholderi-delen blev outsourcet til BDO Hirtshals.

På produktionsdelen blev der indført mere rationelle arbejdsgange, og der blev indkøbt en digitalt styret 3D rørbukker. I alt blev der investeret for omkring 3 mio. kr.

”Det gav lidt udfordringer i starten, men det er overstået nu i takt med efteruddannelse af medarbejderne og praktiske erfaringer med nye arbejdsgange og teknologi,” siger Lasse Malmgaard.

Multilak blev – som det gamle navn angiver – startet som en virksomhed med pulverlakering. Gradvist har virksomheden ændret karakter fra en traditionel lakeringsvirksomhed til flerfacetteret totalleverandør med højteknologisk metalafdeling, pulverlakeringsafdeling og montage/paknings afdeling.

ML Industries er international underleverandør for både små og store virksomheder, som er engageret i brancher så som industri, vindenergi, møbler, butiksinventar, landbrug, transport og rehab.

Hjørring ErhvervsCenter er indgangen for lokale virksomheder til støtte fra Innovationsfonden. ErhvervsCentrets konsulenter kan vurdere, om et udviklingsprojekt er egnet til støtte og bistå med at målrette ansøgning til Innovationsfondens forskellige programmer.

Du kan få yderligere information om Innovationsfondens tilbud på et møde hos Hjørring ErhvervsCenter den 24. september med titlen ”Få støtte til udviklingsprojekter med vækstpotentiale.” Mere info og tilmelding via dette link:

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk