Piloten får forlænget flyvetiden hos Safevent

Mandag den 26. august 2019

Støtte fra Innovationsfonden gav mulighed for digital udvikling

Safevent

Landdistriktsvækstpilot Andreas Christensen (til venstre) og direktør René Hvidkær, Safevent Aps.

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Egentlig skulle Andreas Christensen snart slutte sit arbejde hos Safevent Aps. Han er ansat som landdistriktsvækstpilot (LDVP) i en 12 måneders projektperiode. Når den udløber, bortfalder også støtten fra Innovationsfonden.

”Men vi beholder Andreas efter projektperioden og betaler selv den fulde løn. Der er fortsat opgaver, vi gerne vil have ham til at løse,” siger René Hvidkær, ejer og leder af Safevent.

Virksomheden leverer systemer til eliminering af brand og eksplosionsfare i produktionsanlæg. Hjemstedet er Mads Clausens Vej i Hjørrings sydøstlige industrikvarter. Indenfor de seneste år har Safevent Aps. mere end fordoblet omsætningen, og antallet af ansatte er steget fra to til fem.

Andreas Christensen er kandidat i IT-ledelse fra Aalborg Universitet og Safevents eneste medarbejder med en lang videregående uddannelse. Indtil videre i hvert fald.

”Via Andreas’s ansættelse har vi fået øjnene op for, at en højtuddannet kan tilføre os nogle kompetencer, som vi ikke havde i forvejen, og som vi måske end ikke vidste, at vi havde behov for,” siger René Hvidkær.

Ansættelsen som LDVP kom i stand på den måde, at Andreas Christensen efter endt uddannelse fik et 8 ugers praktikophold på Safevent. I den periode blev det klart, at han kunne tilføje virksomheden en viden på IT-området, som var savnet.

Med bistand fra Hjørring ErhvervsCenter udarbejdede René Hvidkær herefter et konkret projekt for IT-udvikling i Safevent og sendte ansøgning om støtte til Innovationsfonden.

Ansøgningen blev imødekommet. Herefter kunne Andreas Christensen ansættes som LDVP i en 12 måneders periode med 12.500 kr. månedligt fra Innovationsfonden og resten af den aftalte løn fra virksomheden.

I projektperioden har Andreas Christensen sat sig ind i arbejdsgangene hos Safevent og brugt denne viden til at udvikle digitale løsninger, der dels giver kunderne bedre service, dels rationaliserer de interne arbejdsgange.

Landdistriktvækstpilot-ordningen er blot en af de støtteordninger, som Innovationsfonden tilbyder danske virksomheder med potentiale til udvikling og vækst.

Hjørring ErhvervsCenter er indgangen for lokale virksomheder til støtte fra Innovationsfonden. ErhvervsCentrets konsulenter kan vurdere, om et udviklingsprojekt er egnet til støtte og bistå med at målrette ansøgning til Innovationsfondens forskellige programmer.

Du kan få yderligere information om Innovationsfondens tilbud på et møde hos Hjørring ErhvervsCenter den 24. september med titlen ”Få støtte til udviklingsprojekter med vækstpotentiale.” Mere info og tilmelding via dette link:

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk