Sparring skærpede iværksætters projekt

Torsdag den 19. september 2019

Et grundigt forløb med rådgivere og konsulenter gjorde Jimmy Holm Kruse klar til at starte Nordisk Lakcenter

Jimmy Holm Kruse ved Nordisk Lakcenters digitale anlæg til blanding af farver.

Skrevet af journalist Claus Dindler
for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

I mandags slog Jimmy Holm Kruse porten op til sin nye virksomhed, Nordisk Lakcenter, på Dalsagervej Hirtshals. Som nybagt virksomhedsejer er Jimmy Kruse en af de iværksættere, som er uundværlige for opretholdelse og helst udvikling af det lokale erhvervsliv.

Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter har som et erklæret mål at opmuntre til mere iværksætteri i Hjørring. ErhvervsNyt vil derfor i den kommende tid bringe en serie artikler om iværksættere for at bidrage til at motivere flere til at starte egen virksomhed. Denne artikel om Jimmy Holm Kruse og Nordisk Lakcenter er den første i rækken.

Forud for etableringen af den nye virksomhed for autolakering og karrosseriopretning er gået et langt forløb for Jimmy Holm Kruse, som er uddannet autolakerer, men i den seneste halve snes år har haft en lederstilling i et stort bilfirma i Aalborg.

Jimmy Holm Kruses motivering for at starte egen virksomhed er flere års stigende frustration over manglende hensyn til kvalitet og kundernes behov i branchen.

”Alt for meget går op i at optimere indtjeningen. Selvfølgelig skal en virksomhed tjene penge. Men vi skal også levere en ordentlig kvalitet og tilgodese kundernes behov for god vejledning, inden arbejdet går i gang,” siger Jimmy Holm Kruse.

Dermed har han også definerer idégrundlaget for Nordisk Lakcenter. Men derfra og til et færdigt og holdbart projekt for den nye virksomhed har der været et langt forløb.

Inden åbningen har Jimmy Holm Kruse investeret op mod 2 mio. kr., og finansieringen har været en hovedopgave for iværksætteren.

”Banken havde rigtig mange spørgsmål til mit oprindelige projekt, og der var mange ting, jeg måtte revurdere, inden jeg til sidst stod med en forretningsplan, som var acceptabel for banken,” siger Jimmy Holm Kruse.

I dag er han glad for forløbet, fordi den kritiske sparring har ført til et projekt, som er meget skarpere end det oprindelige.

Også sparringen med Hjørring ErhvervsCenters konsulenter har bidraget at modne Jimmy Kruses projekt. Og selv om Nordisk Lakcenter nu er i gang, er Jimmy Holm Kruse ikke færdig med at udvikle virksomheden.

Til at hjælpe med den videre udvikling søger Jimmy Kruse via Hjørring ErhvervsCenter om at komme med i VIP-programmet, som giver støtte til, at iværksættere mod en meget lav egenbetaling kan få ekstern rådgivning hos eksperter efter eget valg.

Jimmy Holm Kruse og Nordisk Lakcenter henvender sig primært til lokale kunder – erhverv eller private – i en afstand af op til 50 km fra Hirtshals.

Men Jimmy Holm Kruse har – som navnet Nordisk Lakcenter afspejler – også øjnene rettet mod Nord.

”I forhold til Norge vil vi være meget konkurrencedygtige på pris og kvalitet,” siger Jimmy Holm Kruse, som allerede har startet annoncering i Kristiansand og fået god respons.

Det kræver imidlertid videreudvikling at optimere et tilbud til norske kunder, og det er blandt andet den proces, Jimmy Holm Kruse vil søge hjælp til via VIP-tilbuddet.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk