Hvordan påvirker Corona-krisen erhvervslivet i Hjørring kommune?

Det spørgsmål har Erhverv Hjørring forsøgt at få svaret på via en spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsforeningens medlemmer.

Hvordan corona-krisen har påvirket omsætningen er ét af de spørgsmål medlemmerne bliver stillet i en undersøgelse lavet af Erhverv Hjørring. 

Onsdag den 20. maj 2020

At Corona-krisen har ramt vores erhvervsliv hårdt, er der vel ingen i tvivl om, men hvordan tegner billedet sig, hvis man ser det samlet og ud fra et større antal virksomheders tilbagemeldinger?

113 Erhverv Hjørring medlemsvirksomheder har besvaret undersøgelsen og disse virksomheder repræsenterer en række forskellige brancher, virksomhedsstørrelser og virksomhedsaldre.

Størst tyngde i besvarelserne har brancherne ”Byggeri og håndværk”, ”Industri og produktion”, ”Engros og detailhandel” og ”Hotel, restauration og café”.

Fordelingen af virksomheder ud fra antal ansatte modsvarer i hovedtræk den generelle virksomhedsstørrelse-sammensætning i vores kommune.

Når vi ser på virksomhedernes alder, er størstedelen (53 pct.) af besvarelserne kommet fra virksomheder, der er mere end 20 år gamle.

Undersøgelsen satte fokus på 5 spørgsmål om, hvordan krisen har påvirket virksomhederne og besvarelserne viste følgende:

(Se alle 5 diagrammer ved at klikke på pilen)

Når vi kigger på, hvordan det ser ud for fire ovennævnte brancher med flest besvarelser, tegner der sig følgende hovedkonklusioner:

Omsætning
89 pct. af virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen har mistet mellem 75 og 100 pct. af omsætningen. Alle i branchen har mistet omsætning.

I bygge/anlæg har 63 pct. af virksomhederne uændret eller øget omsætning.

I industrien har godt halvdelen af virksomhederne uændret eller øget omsætning.

I detail og engros-virksomhederne har 77 pct. tabt omsætning, 15 pct. har uændret omsætning og ca. 8 pct. har øget omsætningen.

Risiko for afvikling af virksomhed
Ingen i de fire brancher svarer, at der er ”meget stor risiko” for afvikling. Flest virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen svarer ”lille risiko” (44 pct.) eller ”nogen risiko” (11 pct.).

Restriktioner
Igen er det hotel og restaurationsbranchen, der er mest påvirket af Corona-krisens restriktioner. Samtlige adspurgte i branchen angiver, at de er påvirket af inden- og udenlandske restriktioner – 89 pct. siger ”meget påvirket”. Bygge/anlægsbranchen er den branche, der er mindst påvirket af restriktioner.

Hjælpepakker
89 pct. af hoteller og restaurationer har anvendt hjælpepakkerne. 62 pct. i engros- og detailhandelsbranchen har søgt hjælpepakker. Kun hver femte produktionsvirksomhed har søgt om økonomisk bistand fra statens hjælpepakker.

I undersøgelsen blev der også spurgt ind til virksomhedernes fornyede overvejelser på baggrund af Coronakrisen.

Størst interesse for nye overvejelser har ”Digitalisering”, hvor 45 pct. har tanker i den retning. Dernæst er det ”Øget fokus på forsyningssikkerhed” med 23 pct. ”Eksport/import” og ”Grøn omstilling” deler omtrent tredjepladsen.

Når det kommer til at kigge på, om Corona-krisen har givet anledning til at justere/nytænke forretningsmodellen svarer 39 pct. ja.

Endelig har undersøgelsen givet mange kommentarer og input til Erhverv Hjørring, som vi vil forholde os til og tage afsæt i, i det videre arbejde.

Slutteligt kan det tilføjes, at resultatet af undersøgelsen i hovedtræk flugter med den omfattende undersøgelse, som Danmarks Statistik har foretaget på landsplan af Corona-krisens indvirkning på virksomhederne.

I Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter takker vi for de mange besvarelser og vil bruge den indhentede viden når initiativer, arrangementer og erhvervscentrets virksomhedsvejledning tilrettelægges.

Med venlig hilsen

(Foto: Fra venstre)

Henrik Willadsen, formand Erhverv Hjørring

Ole Peter Christensen, næstformand Erhverv Hjørring

Bo Geertsen, erhvervschef Hjørring ErhvervsCenter

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk