Mange hjul ruller stadig i erhvervslivet

Mens gaderne ligger øde hen, er der gang i fremstillingsvirksomhederne.

Vendelbo Spedition kører indtil videre på normalt niveau med produkter og råvarer til og fra virksomhederne.

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Tirsdag den 24.  marts 2020

Vendelbo Spedition holder forsyningskæderne i gang i erhvervslivet. Og hvis man tager aktiviteten i den Hjørring-baserede spedition- og transportvirksomhed som barometer for den aktuelle situation, er der trods corona-krise fortsat gang i virksomhederne.

”Vi kører lige nu med normal aktivitet. Næste uge ser også godt ud set fra vores synspunkt.” Sådan lyder meldingen fra direktør Jesper Bundgaard Madsen, Vendelbo Spedition. ”Derefter kommer det nok til at se sværere ud. Det vurderer jeg ud fra de forhåndstilkendegivelser, jeg får fra vores kunder. Og jeg er meget bekymret for situationen efter påske,” siger direktøren.

Der bygges fortsat – her er det Arne Andersen Vrå A/S og Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning, der er i gang ved Svanepark 1 i Hjørring.

Vendelbo Spedition opererer internationalt med et halvt hundrede lastbiler, primært i Skandinavien. Trods den grænsekontrol, som er en følge af corona-krisen, har virksomheden ikke oplevet nævneværdige problemer ved grænserne.

En anden branche, der lige nu kører med et godt aktivitetsniveau, er den lokale byggebranche. Virksomhederne har tilpasset sig situationen med forholdsregler på byggepladserne, der forebygger tæt personlig kontakt.

Et eksempel er Bagterp Murerforretning, der har lagt om til to holds skift, så der er færre medarbejdere til stede på arbejdspladserne samtidigt.

Detail- og servicebutikker er lukket i stort tal. Men ikke alle.

Autobranchen er f.eks. fortsat i gang. Men på nedsat kraft.

Hos Brdr. Hosbond i Hjørring siger afdelingsleder Thomas Brown, at han på grund af nedsat aktivitet har måttet sende halvdelen af medarbejderne hjem mandag. Dog med fuld løn.

”Men midt i den triste situation er jeg utrolig glad for hjælpepakken fra regeringens og arbejdsmarkedets parter. Jeg havde frygtet at skulle fyre medarbejdere. Både for medarbejderne og for virksomhed er det meget mere skånsomt med en hjemsendelse,” siger Thomas Brown, der håber på, at det nuværende lave aktivitetsniveau er en udskydelse og ikke en varig nedgang.

”Vores kunder skal jo trods krisen på et tidspunkt have lavet service og skiftet til sommerdæk på deres biler.”

Corona-krisen tømmer gaderne i Hjørrings midtby.

I supermarkederne mærkes corona-krisen ikke i voldsom grad på omsætningen.

”Vi har konstateret en mindre nedgang, men kører i det store og hele videre som normalt, siger butikschef Morten Kjær fra Føtex i Hjørring.

Andre steder i fødevarekæden har corona-krisen ligefrem betydet større aktivitet. Det gælder mølleriet Aurion, der har mærket stigende efterspørgsel på virksomhedens økologiske produkter i forbindelse med corona-krisen, og som siden har kørt med maksimal kapacitet på anlægget i Guldager.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk