Den nye maritime superklynge er dannet

MARLOG får efter planen hovedkvarter i København og en afdeling i Frederikshavn

Frederikshavn Havn – hjemsted for MARCOD, der indgår i den nye superklynge MARLOG

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Tirsdag den 23. juni 2020

Den kommende superklynge for det maritime område, MARLOG, er nu dannet. Den får efter planen hovedkvarter i København og afdelinger i Frederikshavn og Svendborg.

Frederikshavn-afdelingen vil blive mindre end den nuværende MARCOD-organisation.

Efter planen etableres den nye superklynge Maritime & Logistics Innovation Denmark – i daglig tale MARLOG – fra 1. januar 2021.

Parterne bag superklyngen er Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Dansk Transport og Logistik, Maritime Development Center, Fyns Maritime Klynge og MARCOD med domicil i Frederikshavn.

Formand for interim-bestyrelsen i MARLOG er Anne Steffensen, Danske Rederier. I bestyrelsen sidder også MARCOD’s formand, Kenn Steger-Jensen.

Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, siger om den nye superklynge:

“Vi ser frem til at få flere muskler og et endnu stærkere og mere sammenhængende værditilbud til virksomhederne i hele landet – vi driver jo fx allerede det landsdækkende accelerator-program Maritime Stars.

Samtidig vil vi fortsat arbejde med specifikke og relevante regionale indsatser i Nordjylland og være tæt på medlemsvirksomhederne.”

Den geografiske placering af MARLOG er ikke nødvendigvis endeligt afgjort. Efter pres på lokalpolitikere, blandt andet Hjørrings borgmester Arne Boelt, har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen meldt ud, at det er uacceptabelt, at stort set alle ansøgerne til udbuddet om de nye superklynger har hovedkvarter i København. Hun efterlyste en større geografisk spredning.

Hirtshals Service Group har i en årrække haft et tæt samarbejde med MARCOD omkring udvikling af de maritime virksomheder i Hirtshals. HSG er et maritimt netværk på Hirtshals Havn, som favner 50 virksomheder,

Gruppens bestyrelsesformand, Per Christensen, siger:

”Vi ser med betænkelighed på, at der skabes en central klynge med hovedsæde i København. Vi frygter, at det betyder en svækkelse af aktiviteterne her i Vendsyssel. Vi håber, at det aktuelle politiske pres fører til, at MARLOG placeres udenfor København og meget gerne i Frederikshavn.”

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk