Det haster med at få gang i turistbranchen

I en serie artikler skriver medlemmerne af Erhverv Hjørrings bestyrelse om erfaringer og tanker i anledning af coronakrisen. I dag er det advokat Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring

Advokat Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring

Onsdag den 13. maj 2020

Det er godt, at der nu åbnes for det danske samfund efter Coronakrisens nedlukning. Men vi skal have alle med. Ikke mindst turistbranchen.

Det har ramt særligt hårdt her i Vendsyssel, at rejseaktiviteterne for både danskere og udlændinge har været – og stadig er – sat på stand by. Nordjylland er – bortset fra København – Danmarks vigtigste turistdestination og af stor betydning for vores økonomi.

Regeringens hjælpepakker har afbødet – men ikke erstattet – den manglende indtjening under krisen. Nu skylder regeringen klare udmeldinger om, hvornår og hvordan der åbnes, så turisterhvervet kan planlægge for resten af dette annus horibilis for branchen.

Generelt ser det ud til, at krisen har påvirket de forskellige brancher meget ulige med byggebranchen som den mindst påvirkede.

Læringen af krisen vil derfor også blive forskellig fra branche til branche. Men det er min opfattelse, at krisen generelt giver anledning til reflektion omkring forretningsmodeller og ikke mindst anvendelse af onlineløsninger såvel internt i virksomhederne (hjemmearbejde) som eksternt (salg og markedsføring).

Hos os i Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm etablerede vi straks fra statsministerens udmelding den 11. marts hjemmearbejdspladser suppleret med to medarbejdere på kontoret.

Det har fungeret tilfredsstillende, og vi vil udvikle hjemmearbejdsplads-modellen, så vi også i mere normale tider kan arbejde hjemme på matriklen med det formål at få større fleksibilitet og højere medarbejdertilfredshed.

Henrik Willadsen

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk