Det skal være i Hjørring, det foregår

Dynamic Invest A/S er trådt i karakter som investor i lokalt vækstiværksætteri

Lasse Gram Pedersen, direktør, Dynamic Invest A/S: Det handler om at skabe arbejdspladser og bosætning i Hjørring kommune.

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Tirsdag den 16. juni 2020

Med en investering i Velomio.com har Dynamic Invest A/S foretaget sin første investering i lokalt vækstiværksætteri (læs artikel).

Investeringsselskabet blev stiftet for et år siden, så det har været et langt tilløb.

”Men nu har Dynamic Invest fundet sin driftsform, og vi er klar til at foretage nye investeringer,” siger Lasse Gram Pedersen, der som ulønnet direktør i selskabet står for kontakten mellem virksomheder, der søger kapital, og Dynamic Invest-bestyrelsen.

Dynamic Invest er udsprunget af Erhverv Hjørring Dynamic, et netværk af virksomheder, der har lokal erhvervsudvikling som samlingspunkt. Der er p.t. 13 investorer i Dynamic Invest. Alle har indskudt minimum 50.000 kr., og ingen må eje mere end 10 pct. af selskabet.

Bestyrelsen i Dynamic Invest består af disse fem lokale erhvervsfolk:

Advokat Henrik Willadsen (formand), Lasse Gram Pedersen (Gram Pedersen A/S), Martin Sivesgaard (Bagterp Murerforretning), Anders Nielsen (Lytzen A/S) og Jesper Bundgaard Madsen (Vendelbo Spedition).

Forretningsgangen er, at Lasse Gram Pedersen foretager screening og indstilling af virksomheder, og bestyrelsen træffer beslutning om investeringer. Gerne i samråd med de Dynamic-investorer, der har særlig viden indenfor det forretningsområde, det handler om.

”Det har været en meget lang proces at finde frem til en optimal forretningsgang. Coronakrisen har ikke gjort det lettere. Men nu vi i gang, og vi har kig på flere emner til de næste investeringer,” siger Lasse Gram Pedersen.

Dynamic Invest har et tæt samarbejde med Hjørring ErhvervsCenters konsulenter, der bistår med at udpege egnede investeringsobjekter.

Dynamic Invest investerer med ”kloge penge”. Det vil sige, at der med kapitalen følger know how, f.eks. i form af at erfarne erhvervsfolk fra investorkredsen indtræder i bestyrelsen for iværksættervirksomheden.

Desuden er det et krav fra Dynamic Invest side, at iværksætterne fortsat selv skal eje mindst 51 pct. af virksomheden for at tilskynde optimalt engagement i udviklingen. Investeringshorisonten er to til fem år. Pengene fra salg af Dynamic Invests andele skal gå tilbage til selskabet og anvendes til yderligere investeringer.

Det er et ufravigeligt krav, at Dynamic Invest kun investerer i virksomheder med hjemsted i Hjørring kommune.

”Formålet er at skabe lokale arbejdspladser og at styrke bosætningen her i området,” siger Lasse Gram Pedersen.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk