Milliarder til lærlinge – brug dem!

Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring, skriver på vegne af erhvervsforeningen

Torsdag den 4. juni 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik inden pinse en aftale om at tilføre 5.4 mia. kr. til danske virksomheder for at sikre flere lærepladser.

Fra Erhverv Hjørring skal lyde denne opfordring til virksomhederne: Brug pengene!

Milliarderne stammer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvortil private og offentlige arbejdsgivere betaler et bidrag, der finansierer flere praktikpladser for erhvervsuddannelserne. Staten har imidlertid opkrævet for store bidrag, og det er de overskydende penge i AUB, der nu gives fri.

Det sker i form af en løntilskudsordning, så de virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler i løbet af 2020, kan få dækket op til 90 procent af udgifterne.

For eksisterende aftaler får virksomheder dækket 75 procent af lønnen.

Og der er virkelig brud for dette ekstra incitament til at sikre, at flere danske unge får en erhvervsuddannelse. Der er desværre solid dokumentation for, at faglært arbejdskraft bliver en knap ressource i fremtidens Danmark.

Heldigvis søger flere i disse år ind på erhvervsuddannelserne. Men det kniber fortsat med at få praktikpladser til eleverne. Det gælder desværre også på EUC Nord, der netop nu står og skal finde pladser i virksomhederne til dem, der startede deres faglige uddannelse for et halvt år siden.

Coronakrisen har naturligvis ikke gjort situationen lettere. Mange virksomheder har måttet se indtjeningen falde og må tilpasse budgetterne i forhold hertil.

Med det nye tilskud fra AUB er der forhåbentlig mange, der alligevel finder plads til en praktikant. Det er vigtigt for erhvervslivets og dermed samfundets fremtid.

Ikke kun eleverne på erhvervsuddannelserne har behov for praktikpladser. Det gælder også de studerende på UCN’s bacheloruddannelser.

For erhvervslivet er det aktuelt med praktikanter fra UCNs mange kommercielle uddannelser.

Fra Erhverv Hjørrings side kan vi kun gentage opfordringen til virksomhederne – ansæt lærlinge og praktikanter. Det er i vores alle interesse.

For Erhverv Hjørring
Henrik Willadsen, formand

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk