Vi ser frem til at mødes igen

Af advokat Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring

Business Get Together – networking er en væsentlig del af Erhverv Hjørrings aktiviteter

Fredag den 26. juni 2020

Networking er et af hovedformålene med Erhverv Hjørring. Vi må erkende, at forpligtelsen til at bringe medlemmerne sammen har vi ikke kunnet leve op til i de seneste tre måneder.

Det er naturligvis coronaens skyld. Vi har så godt som muligt kompenseret digitalt. Men vi må da indrømme, at vi savner at kunne være fysisk sammen. Både de små og de store møder er vigtige dele af Erhverv Hjørrings aktiviteter og eksistensberettigelse.

Tre store events i foråret har vi måttet udsætte. Vi har en alternativ plan, som bliver sat i værk efter sommerferien, om coronaen og sundhedsmyndighederne tillader.

Erhverv Hjørrings udskudte generalforsamling planlægges holdt den 28. august.

Samtidig holdes Business Get Together, som tidligere var sat til 14. august.

Generalforsamling og Business Get Together holdes som èt samlet arrangement. Sæt altså et kryds i kalenderen ved 28. august.

Erhverv Hjørring Stafetten er endegyldigt aflyst for i år.

Belært af de seneste erfaringer må jeg understrege, at corona-situationen efter sommerferien bliver afgørende for, om vores plan kan holde. Så måske bør du skrive et spørgsmålstegn efter krydset i kalenderen.

Vi tager endelig stilling, når vi alle er tilbage fra ferie primo august.

Hermed vil jeg ønske alle medlemmer af Erhverv Hjørring en god sommer trods krise og fortsat usikkerhed.

Jeg håber og ser frem til, at vi kan mødes igen til august.

Henrik Willadsen
Formand, Erhverv Hjørring

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk