Vigtigt at fokusere på mulighederne

Af erhvervschef Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter

Video-konferencer for hjemmearbejdende medarbejdere er en af mulighederne for at opretholde normaliteten i virksomhederne. På billedet er det Hjørring ErhvervsCenters medarbejdere, der mødes digitalt.

Torsdag den 19.  marts 2020

Erhvervschef Bo Geertsen på hjemmearbejdspladsen

Så er den første uge gået, siden statsministeren på en pressekonference onsdag aften den 11. marts meldte ud om iværksættelse af en række drastiske handlinger grundet den hastig spredning af corona-virus.

Siden er det gået stærkt med yderligere alvorlige – men vigtige – tiltag. Tiltag som har store konsekvenser for vores erhvervsliv og for os alle som borgere.

I denne tid er det afgørende vigtigt, at vi følger de råd og vejledninger, der gives. Desto bedre vi er til det, desto hurtigere kan vi håbe, at vi kommer tilbage til normale tider igen.

Dansk økonomi står langt stærkere i dag end før og under finanskrisen, og der sættes heldigvis hurtigt afbødende foranstaltninger i gang, som kan hjælpe virksomheder og medarbejdere igennem – i et vist omfang.

Indtil i dag har vi savnet hurtige og effektive initiativer til de små og mellemstore virksomheder – herunder også de helt nye iværksættervirksomheder. Heldigvis er de politiske partier nu blevet enige om en hjælpepakke på det område.

Netop små og mellemstore virksomheder har vi mange af i vores kommune, og for dem – og dermed for os alle – er situationen yderst alvorlig.

Opfordringen herfra er derfor, at vi alle gør, hvad vi kan for at hjælpe med at understøtte disse erhverv, ved at agere så normalt som det nu er muligt under de givne omstændigheder. Og måske endda sætte ekstra ind.

Et eksempel herpå er den beslutning vores kommunes økonomiudvalg har truffet om, at der ses bort fra vanlige betalingsbetingelser til underleverandører. Kommunen vil i stedet betale hurtigst muligt, når varen eller serviceydelsen er endeligt leveret. Det kunne være en god idé, om vi alle tænker i den eller lignende retninger. Se særskilt artikel i dagens ErhvervsNyt om kommunal bistand til de private virksomheder.

Og heldigvis har vi vores digitale platforme.

Selv om vi ikke kan mødes på vanlig vis, kan vi alle handle og gøre forretninger stadigvæk. Måske vi kan bruge situationen til at blive endnu skarpere på at anvende de digitale muligheder.

Den digitale mulighed er vigtig af bruge fremfor at aflyse eller udsætte møder. Skype og Microsoft Teams er gode værktøjer til digitale møder.

Også i interaktionen mellem det offentlige og det private, er det vigtigt at samarbejdet ikke blot udskydes. Udsættelser kan være alvorlige bremseklodser i projektforløb og samarbejder, og dermed skabes risiko for et vakuum i leverancerne, der ikke kan indhentes.

EUC Nord har hurtigt meldt sig på banen med fjernundervisnings-tilbud ved Håndværkerakademiet og Kompetencecentret. Se mere herom i dagens nyhedsbrev eller linket her.

Også Hjørring Handel gør et stort arbejde for at bistå handelserhvervet i den svære situation, bl.a med frivillig udbringning af varer. Bak op herom og vær med til at støtte vores handlende, hvor det kan lade sig gøre.

Kommunikationskonsulent Trine Studsgaard på arbejde hjemme

I Hjørring Erhvervscenter er vi også stadig på arbejde – vi sidder blot på vores hjemmearbejdspladser. Kontakt os på mail eller mobil.

Iværksættere kan stadig få vejledning af Lars Gaden Jensen, og Henrik Dam og Allan Kiilsholm Petersen sidder parate til at vejlede og sparre om udviklingsmuligheder og støtteprogrammer, når Corona-krisen igen giver mulighederne. Der er måske god tid nu til at forberede nye væksttiltag.

Trine Studsgaard Gleager og Claus Dindler sikrer, at vores kommunikationskanaler fortsat er kørende – ja faktisk gearer vi lidt op med hyppigere udmeldinger.

Så følg os i Erhvervsnyt, på Facebook og på LinkedIn. Og vi modtager meget gerne input fra dig, som vi eventuelt kan videreformidle på disse platforme.

Kontakt også gerne mig, hvis du har ting du ønsker at spørge om, drøfte eller blot gerne vi dele med mig.

Venlig hilsen
Bo Geertsen, erhvervschef

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk