Virksomheden blev toptunet til vækst

Vilje til Vækst-projekt har gjort Tub-ex klar til ekspansion

Direktør Jens Boelskifte, Tub-ex: Vækstplan ligger klar til at blive sat i værk.

Onsdag den 6. maj 2020

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

En ambitiøs vækstplan for eksport ligger klar til at blive eksekveret hos Tub-ex. Så snart Coronakrisen er drevet over, er plast-virksomheden i Tårs klar til at ekspandere på eksportmarkederne.

Tub-ex har ikke mærket nedgang på grund af Corona-krisen. Men virksomheden retter sig efter myndighedernes anbefalede forholdsregler, så derfor har døren til virksomheden været låst de seneste par måneder for eksterne besøg, så medarbejderne i ro og mag har kunnet køre produktionen og få sendt varer ud af huset. Så snart krisen er drevet over, er Tub-ex derfor i endnu højere grad klar til at ekspandere via den nylavede vækststrategi, der indeholder målsætninger helt frem til 2024.

Ambitionen om øget vækst tager afsæt i et udviklingsprojekt, som er sat i værk hos Tub-ex takket være tilskud fra Vilje til Vækst-programmet. Projektet blev iværksat og gennemført inden Corona-krisen. Men Vilje til Vækst er en helt aktuel mulighed for virksomheder, der vil imødegå den aktuelle krise via udvikling.

Tub-ex fremstiller plastfilm, der primært anvendes i fødevare- og medicinal-industrien. Cirka 80 pct. af produktionen eksporteres.

”Vi havde behov for at skabe en optimal sammenhæng mellem det stærke produktionsapparat, vi har i Tårs, og de markedsmæssige muligheder, vi har med vores produkter,” siger direktør Jens Boelskifte, Tub-ex.

Med bistand fra konsulent Allan Kiilsholm Petersen, Hjørring ErhvervsCenter, søgte og fik Tub-ex midler fra Vilje til Vækst-programmet til at tilknytte konsulent Torben Simonsen, PlusPart, som i et forløb gennem hele 2019 hjalp virksomheden til en ny og gennemgribende strategi med en ambition om at øge omsætningen med 50 pct. over de næste fire år.

Et gennemgående element i strategien er, at succesfuld vækst skal tage udgangspunkt i en stærk virksomhedskultur, og det skal afspejles i hele organisationen. Der er defineret fem stærke værdier, hvis forbogstaver danner ordet VÆKST, nemlig Vilje, Ærlig, Kvalitet, Sjov og Tillid.

”Disse værdier er nu fuldt implementeret blandt medarbejderne, og de efterleves i dagligdagen,” siger Jens Boelskifte.

Via Vilje til Vækst-programmet blev der også bevilget midler til at opkvalificere medarbejderne, så de er klædt på til at udføre den ambitiøse vækstplan.

Forløbet med konsulent Torben Simonsen har været så tilfredsstillende for Tub-ex, at Torben Simonsen nu er blevet bestyrelsesformand i virksomheden.

”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de ledende medarbejdere og få defineret, hvad Tub-ex kan i dag og vil på sigt. Det er nu nedfældet i en strategi, der har en konkret handlingsplan for et år ad gangen. Det er nemlig meningen, at vækststrategien genbesøges hvert år for at blive justeret ind i efter de aktuelle forhold, så der på den baggrund defineres nye handlinger for det pågældende år,” siger Torben Simonsen.

”Vi vil gerne bibeholde Torben Simonsen som sparringspartner og som den, der kan have ”det lange lys” på, når vi andre er optaget af den daglige drift,” siger Jens Boelskifte, der tror på, regnskabsåret, som afsluttes 30. juni 2020, allerede vil vise de første positive tendenser, som målsætningen i vækstplanen definerede. Det endda på trods af de begrænsninger i de udadvendte aktiviteter, som Coronakrisen har medført.

Vilje till Vækst tilbyder midler til virksomhedsudvikling i tre forskellige spor:

  • Rådgivning
  • Kompetenceløft
  • Camps

Tilbuddet retter sig mod udvikling indenfor seks forskellige områder:

  • Forretning
  • Ledelse
  • Eksport/internationalisering
  • Proces
  • Produkt
  • Salg

Indgangen til programmet er Hjørring ErhvervsCenter, som gennem de seneste fem år har guidet en lang række lokale virksomheder frem til Vilje til Vækst-forløb.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk