Portræt: A. Neil Jacobsen

Tirsdag d. 26. april 2016

Bestyrelsesposten i Erhverv Hjørring bidrager til nær kontakt mellem uddannelse og erhvervsliv

Direktør A. Neil Jacobsen i Atriumgården på EUC Nord i Hjørring

Ved at sidde i bestyrelsen for Erhverv Hjørring opfylder A. Neil Jacobsen (A står for Andrew, men det er der aldrig nogen, der bruger) umiddelbart et dobbelt formål. Dels henter han viden om erhvervslivets tænkemåde og behov. Dels bidrager han den anden vej med information om, hvad EUC Nord kan og vil.

EUC Nord-direktøren sidder i bestyrelsen som repræsentant for et netværk af uddannelsesinstitutioner i Hjørring Kommune. Og han ser da også sin rolle i et bredere perspektiv end blot pleje af EUC Nords interesser.

Det handler på et overordnet plan om hele Hjørring kommunes udvikling. Om det samspil mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, som A. Neil Jacobsen anser for helt grundlæggende for lokalsamfundets trivsel.

Som eksempel bruger han sin egen virksomhed, EUC Nord, der med 420 medarbejdere er en betydelig arbejdsplads på lokalt plan. For EUC Nord er det vigtigt for rekruttering og fastholdelse af både faglærte og akademiske medarbejdere, at der eksisterer et attraktivt miljø uden for skolens mure.

Sidste år fejrede A. Neil Jacobsen både 60 års fødselsdag og 25 års jubilæum på EUC Nord. Inden erhvervsskole-karrieren var han ti år i det private erhvervsliv. Han er uddannet i samfundsfag, pædagogik og ledelse og underviser fortsat i erhvervspædagogik. Han sidder i en lang stribe udvalg og bestyrelser på både lokalt, regionalt og nationalt plan og er forfatter til en række publikationer om pædagogik og ledelse i erhvervsskolesektoren.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk