Chefen fylder 70, han er yngste mand

Torsdag den 14. juni 2018

Arbejdskraft for Fremtiden: Boxit i Hjørring drives af medarbejdere ud over den almindelige pensionsalder

Arbejdskraft-udover-pensionsalderen-hjoerring

De tre medarbejdere hos Boxit Hjørring: Fra venstre Egon Oldenburg (70 år lige om lidt), Per Rønn (72 år) og Mogens From (76 år).

Danmark mangler arbejdskraft – nu og ikke mindst i fremtiden, ser det ud til. Derfor tales der meget om at udnytte de erhvervsmæssige ressourcer, som findes hos de mere og mere friske og raske pensionister.

Den oplevede virkelighed er, at det mest er blevet ved snakken. Det gælder dog ikke hos Boxit i Hjørring. Her drives virksomheden af tre mand, der alle er ud over den normale pensionsalder.

Chefen er Egon Oldenburg. Han runder de 70 år til Sankt Hans. Han har i en lang årrække været en kendt skikkelse i det lokale erhvervsliv som slagteridirektør hos Danish Crown i Hjørring og senere som direktør for Danish Meat Company i Vrå.

Men det sidste svin er for længst slagtet i det nordvestlige Vendsyssel, og Egon Oldenburg havde planlagt at skulle slappe af som pensionist.

Det viste sig hurtigt, at det havde han ikke talent for. Det blev alt for kedeligt, når han nu havde været vant til at arbejde hele sit liv. Så da stifteren og lederen af Boxit-koncernen, Chr. S. Nielsen, som Egon Oldenburg havde kendt i mange år, manglede en mand til at lede den nye afdeling i Hjørring, slog Egon Oldenburg til.

Opgaven var for omfattende for en enkelt mand, og som makker fik den nybagte afdelingsleder Mogens From, 76 år i dag, og med en lang karriere bag sig hos havnevæsnet i Hirtshals og Hanstholm.

Og da forretningen stadigt udviklede sig, kom endnu en erfaren medarbejder til, nemlig Per Rønn, 72 år, og med en erhvervskarriere i IT-branchen bag sig.

Så den snart 70-årige Egon Oldenburg er altså yngste mand hos Boxit Hjørring.

De tre erfarne herrer deler opgaverne mellem sig, og når alt regnes med bliver det omkring en halvtids stilling til hver.

Og hvor længe har de tænkt sig at blive ved?

Det har de ikke noget svar på. De er ansat på helt almindelige funktionær-betingelser og kan således fortsætte, indtil de selv eller virksomheden opsiger kontrakten.

Hvis man spørger om de tre modne medarbejderes særlige kvalifikationer i deres aktuelle stilling, lyder svaret samstemmende:

”Livserfaring!”

Egon Oldenburg uddyber gerne:

”Kunderne hos Boxit kommer som regel i forbindelse med en større skillelinje i deres liv. Skilsmisse, dødsfald i familien, flytning og lignende. Ofte er de i en svær situation, og som regel trænger de til nogen at tale med. Så vi lægger øre til deres historier, og det tør jeg godt sige, at vi med vores livserfaring er bedre rustet til end unge mennesker.”

Netop mødet med mange forskellige mennesker er attraktionen ved jobbet for de tre Boxit-medarbejdere.

”Der kommer for eksempel mange af mine gamle medarbejdere fra slagteriet, som jeg får en god snak med. Men alle slags mennesker kommer her og gør det spændende og afvekslende for mig stadig at være på arbejdsmarkedet,” siger Egon Oldenburg.

www.boxit.dk

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk