Portræt: Dorte Hovaldt

Tirsdag d. 12. april 2016

Indflydelse og netværk er kodeord for erhvervspolitisk engagement

Dorte Hovaldt på arkitektkontoret

Med et enkelt års anciennitet i Erhverv Hjørrings bestyrelse er Dorte Hovaldt stadig en erhvervspolitisk novice. Og hun vedstår da også ærligt, at hun en gang imellem følger sig lidt usikker på sin rolle og på sine muligheder for at påvirke erhvervspolitikken og udviklingen i Hjørring kommune i det hele taget.

Det er imidlertid ikke utilfredshed med de lokale erhvervsforhold, der har fået Dorte Hovaldt til at lade sig vælge til bestyrelsen. Tværtimod er Dorte Hovaldt vældig tilfreds med, at man som erhvervsdrivende i Hjørring kommune er tæt på alt. Hendes engagement i erhvervsforeningens ledelse bunder i et generelt ønske om at have indflydelse og i at skabe det bedst mulige netværk.

Dorte Hovaldt er 39 år og uddannet civilingeniør med arkitektur som speciale. Hun var været selvstændig siden 2005, men har først med ansættelsen af den første medarbejder i 2010 satset på at udvikle en egentlig virksomhed. I dag omfatter Arkitektfirmaet Hovaldt fem personer.

Opgave-spektret er bredt. Nye opgaver på tegnebrættet er byggeri på Hirtshals Havn og en større offentlig opgave i Hjørring. Generelt har Dorte Hovaldt mange boligopgaver for både privatpersoner og ejendomsudviklere. Strategisk går Dorte Hovaldt efter større opgaver på nordjysk plan – ikke mindst Aalborg er i kraft af sin størrelse og dynamik interessant.

Efter sin indtræden i Erhverv Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen sidste år blev Dorte Hovaldt udpeget som foreningens repræsentant i bestyrelsen for Hjørring Gymnasium og HF-Kursus. En opgave af en helt anden karakter end bestyrelsesarbejdet i Erhverv Hjørring.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk