Portræt: Lise Bjørn Jørgensen

Tirsdag d. 19. april 2016

Isafold-reder mener, at fiskeri-erhvervet kan drage nytte af tættere kontakt med det øvrige erhvervsliv

Lise Bjørn Jørgensen i styrehuset på Isafold. Til daglig residerer hun i Niels Jensen og Co.’s administration, der om kort tid rykker ind i rederiets nye domicil på frysehuskajen i Hirtshals. 

Fiskeriet har sin egen kultur, sin egen måde at gøre tingene på, begrundet i traditionen og de særlige forhold på havet.

Lise Bjørn Jørgensen mener imidlertid, at fiskeri-erhvervet har en række opgaver og udfordringer til fælles med andre virksomheder og med fordel kan knytte sig tættere til det øvrige erhvervsliv.

Det er en væsentlig del af baggrunden for, at Lise Bjørn Jørgensen sagde ja til at gå ind i Erhverv Hjørrings bestyrelse, da formanden, Henrik Willadsen, bad hende stille op til valg på generalforsamlingen i 2015.

Lise Bjørn Jørgensen er reder i partsrederiet Niels Jensen og Co. i Hirtshals, der driver fiskeri med et af Danmarks største fiskefartøjer, HG 333 Isafold. Hun er familiemæssigt knyttet til fiskeri-erhvervet gennem sin far, Niels Jensen, og sin mand, Karsten Mølgaard, der også er partsredere. Karsten Mølgaard er desuden den ene af to skippere på Isafold.

Den 45-årige Lise Bjørn Jørgensen er imidlertid uddannet uden for fiskeriet, nemlig som revisor. Da hun i 2004 indtrådte i rederiet medbragte hun derfor en bagage af erfaringer fra det ”almindelige” erhvervsliv, som hun har trukket på i sin funktion som leder af de landbaserede opgaver i rederiet.

Ikke mindst på området personaleledelse har Lise Bjørn Jørgensen ændret kulturen i rederiet til en mere moderne uddelegerende og kommunikerende form, som både har givet mere trivsel og højere effektivitet. Hun arbejder også på at indføre mere langsigtet strategisk planlægning i et erhverv, der ellers i høj grad er styret af pludselige forandringer.

Lise Bjørn Jørgensen ser sin egen virksomhed og fiskeri-branchen i det hele taget som en del af lokalsamfundets fundament og vil via bestyrelsesarbejdet i Erhverv Hjørring bidrage til at sørge for de bedst mulige rammer for erhvervet. Ikke bare til gavn for fiskeriet, men også for det øvrige erhvervsliv, som fiskerierhvervet skaber mange arbejdspladser for.

Isafold-rederen ser også bredere på lokalsamfundets udfordringer og fremhæver blandt andet vigtigheden af gode uddannelsestilbud til de unge og en bosætningspolitik, der gør det attraktivt at fastholde og tiltrække unge mennesker til Hirtshals og kommunen i det hele taget. Hun ser gode muligheder for at skabe attraktive job i relation til fiskeriet, hvor der er behov for både at udvikle den biologiske rådgivning og de teknologiske muligheder.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk