Netværk

Der findes flere spændende lokale netværk, som du kan have glæde af at være en del af.

Erhverv Hjørring er kommunens største erhvervsforening og favner bredt ift. brancher, virksomhedsstørrelse og -alder. Hjørring ErhvervsCenter står for den daglige drift og ledelse af erhvervsforeningen, hvorfor du kan støde på den flere steder på vores hjemmeside. Ønsker du mere information om medlemskab, bestyrelsens arbejde mv. kan du besøge Erhverv Hjørrings hjemmeside via linket nedenfor.

Herunder ser du desuden et udsnit af de øvrige netværk, som vi er involveret i eller samarbejder med.