Rekordinvestering i Sindal2018-12-12T13:58:57+00:00

Rekordinvestering i Sindal

Torsdag den 11. januar 2018

Nyt kraftvarmeværk til 65 mio. kr. er byens hidtil største projekt

Driftsleder Jesper Skruppeltrang med en modeltegning af Sindal Varmeforsynings nye kraftvarmeværk

Når Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. til efteråret indvier sit nye kraftvarmeværk, bliver det virkeliggørelse af den hidtil største investering i byens historie.

Prisen lyder på 65 mio. kr. For de penge får de godt 1400 fjernvarmebrugere i Sindal opvarmning af deres boliger til forhåbentlig uforandret pris i de kommende år.

Sådan set er der ikke noget i vejen med det eksisterende værk. Men det kører på naturgas, og det er politisk bestemt, at det statslige tilskud til naturgasdrift falder væk fra 2019. Så hvis ikke forbrugerne i Sindal skulle stå model til en betydelig stigning i varmeprisen, måtte Sindal Varmeforsyning finde et alternativ til naturgassen.

Valget faldt på et kraftvarmeværk fyret med biomasse i en ny type ovn leveret af det danske firma Dall Energy i Hørsholm. Anlægget er af en helt ny type, og projektet i Sindal har af den grund fået et statsligt tilskud.

Det nye kraftvarmeværk vil ikke blot kunne anvende lokalt produceret biomasse – primært flis og haveaffald – men vil også have ekstraordinært lavt NOx-udslip.

”Vi håber faktisk at sætte verdensrekord i lavt udslip”, siger driftsleder Jesper Skrubbeltrang.

Energistyrelsen har i forbindelse med godkendelse af anlægget, lagt vægt på ”at sammensætningen af Dall Energys biomasseanlæg med et ORC-anlæg er en ny og uafprøvet kombination, og at erfaringerne herfra kan have værdi for den fremtidige udvikling af energiforsyningen”.

Projekteringen af den tekniske leverance har kørt siden juni 2016. Udbuddet af det nye værk blev sat i gang i januar 2017. Bygningerne er tegnet af Arkitektfirmaet Bundgaard, Hjørring, mens Rambøll har været rådgiver omkring det tekniske. Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning er hovedentreprenør, og en række lokale virksomheder har underentrepriser.

Lidt usædvanligt er byggeriet ikke udført med præfabrikerede betonelementer. Dels var ventetiden på elementer lang, dels har byggeriet en karakter, som passer dårligt til standard-elementer. I stedet er bygningerne støbt på stedet.

Det nye kraftvarmeværk er placeret på Gutenbergvej nord for det eksisterende værk i industrikvarteret i Sindal. Der er taget højde for, at lastbiltrafik med biomasse vil genere naboerne mindst muligt. Værket kobles på det eksisterende fjernvarmenet med en 800 meter lang ledning.

Det nuværende kraftvarmeværk på Baggesvognvej, som er fra 1992, bibeholdes og vil fortsat blive taget i brug ved spidsbelastninger. Varmeforsyningens administration forbliver i det gamle værk.


Så langt er byggeriet skredet frem i starten af januar. Værket ventes taget i brug i efteråret 2018.

KONTAKT REDAKTIONEN HER: Telefon: 9623 2600 Mail: kontakt@erhvervhjoerring.dk