Samarbejdspartnere

Vi er flere der arbejder sammen om at skabe vækst og udvikling i din virksomhed

Herunder en liste over vores tætteste samarbejdspartnere.
Under
nyttige links finder du mere information om de programmer, projekter og øvrige erhvervsfremmende tiltag vi gør i fællesskab.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab. AAU tilbyder samtidig samarbejdsmuligheder for virksomheder; studentersamarbejde, netværksdannelser mellem forskere og praktikere, mulighed for at gøre brug af laboratoriefaciliteter samt mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling.

Gå til hjemmeside

EUC Nord

EUC Nord er en uddannelsesinstitution, der udbyder ungdoms- og voksenuddannelser med et klart sigte mod erhvervslivet. Sammen med det lokale erhvervsliv, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer udvikler de uddannelser, der kan matche de samfundsmæssige behov.

Gå til hjemmeside

Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og teknologi. Nogle uddannelser er opbygget omkring et konsekvent samarbejde med erhvervslivet, således at fremtidens dimittender er vant til at arbejde med relevante og aktuelle problemstillinger.

Gå til hjemmeside

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland tilbyder, sammen med de lokale erhvervskontorer, en lang række ydelser og programmer tilpasset den enkelte virksomhed. Det kan være sparring omkring internationalisering, ledelse & strategi, salg & markedsføring, teknologi og innovation eller økonomi & finansiering.

Gå til hjemmeside

Norddanmarks EU-Kontor

Norddanmarks EU-kontor hjælper private og offentlige virksomheder i Nordjylland, der gerne vil nå ud til hele Europa – og resten af verden – med deres projekter, idéer og forretninger.

Gå til hjemmeside

Dansk Erhvervsfremme (DEF)

Hjørring ErhvervsCenter er medlem af DEF – en landsdækkende, politisk uafhængig netværksorganisation med medlemmer, der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik samt forskellige interesseorganisationer.

Gå til hjemmeside

Jobcenterets Virksomhedsservice gennemfører hvert år mere end 2.500 besøg i kommunens virksomheder. Udgangspunktet for besøgene er en kortlægning af den enkelte virksomheds ønsker og behov. I fællesskab med virksomheden finder de frem til tiltag, som kan hjælpe virksomheden videre.

Gå til hjemmeside