VirksomhedsVEJLEDNING

Få professionel sparring til udvikling af din virksomhed

Herunder ser du nogle af de områder vi arbejder med og som vi kan hjælpe dig med i udvikling af din virksomhed. Tag gerne kontakt til os for at aftale et møde. Du kan læse mere om deres arbejdsområder og baggrund ved at klikke på “Se profil”.

STØTTEMULIGHEDER
Der findes en lang række støttemuligheder, som din virksomhed kan gøre gavn af. Det kan være indenfor opstart af virksomhed, kompetenceudvikling, globalisering osv. Vi er altid opdateret på de nyeste nationale og regionale vækstprogrammer. Ønsker du at se et udsnit af dine muligheder, så tag et kig på Erhvervshus Nordjylland

FINANSIERING
Ønsker du at skabe vækst og udvikle din virksomhed til en succes, kræver det i mange tilfælde ekstern finansiering. Det samme kan gælde ved overtagelse og/eller overdragelse af en virksomhed f.eks. ved generationsskifte. Vi har egne specialister på området med kontakter til privat risikovillig kapital.

EKSPORT
Succes på eksportmarkedet afhænger for det meste af, om man laver sin research grundigt nok. Man bør undersøge alle forhold på det nye marked; tjekke om ens produkt er det rigtige, om det rette kundesegment er til stede og om ens virksomhed overhovedet er gearet til at håndtere de nye udfordringer. Derudover er der andre praktiske ting at tage hensyn til; lokale bestemmelser, told,
betalingssikkerhed, handelsforhindringer, forsikringer m.m.

Vi kan hjælpe dig med at få styr på alle de enkelte problematikker, så din proces bliver så enkel som mulig.

GLOBALISERING
En af nutidens største udfordringer hedder globalisering. Verden bliver mindre og mindre – og det er blevet nemmere at nå længere ud med sine produkter og services.

Tre centrale temaer er betydningsfulde, når man vil agere i den globale verden: Man skal styrke sin konkurrenceevne, være innovativ samt udbygge både nærmarked og fjerntliggende vækstmarkeder som Asien og USA. Hvis den globale udfordring mødes på den rigtige måde, kan virksomhederne udnytte globaliseringens nye muligheder til at skabe øget vækst og velstand.

INNOVATION
Dansk erhvervsliv konkurrerer i høj grad på viden. Spredning og anvendelse af forskning og ny viden spiller en stadig større rolle for vækst og fornyelse i samfundet. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne forsker meget og udvikler nye produkter og ydelser. Det er også vigtigt, at den viden, som skabes i offentlige forskningsinstitutioner, kommer ud og skaber grundlag for innovation i virksomhederne og i det øvrige samfund.

Vi hjælper dig med at skabe overblik over de muligheder der er for at sikre innovation i din virksomhed.

IT-EFFEKTIVISERING
For at danske virksomheder kan bevare deres konkurrenceevne i en globaliseret verden, er det vigtigt, at de kender deres muligheder for at opnå effektiviseringsgevinster via IT.

ARBEJDSKRAFT
Hjørring Kommune tilbyder god, veluddannet og stabil arbejdskraft. Søger du ledig arbejdskraft og/eller støttede jobs, kan du henvende dig til Jobcenter Hjørring.

Desuden samarbejder vi med Aalborg Universitet om at knytte kontakter mellem erhvervslivet og universitetet. Det kan være samarbejde både med studerende og med undervisere og forskere på universitetet.

EJERSKIFTE
At give slip på sin gennem mange år faste dagligdag er ikke en nem beslutning. Tages der hul på det ofte vanskelige emne i god tid, bliver de endelige beslutninger mest optimale. Vi guider dig igennem en række emner, der er vigtige at forholde sig til og kan bl.a. hjælpe med at arbejde på at gøre virksomheden attraktiv for køber og få fjernet det som ikke skaber værdi for køber.

KONTAKT OS:

direktoer-bo-geertsen
Se profil

Direktør Bo Geertsen

Telefon: 9623 2604
Mail: bg@hjec.dk

Henrik-Dam-konsulent
Se profil

Konsulent Henrik Dam

Telefon: 9623 2605
Mobil: 2266 5868
Mail: hd@hjec.dk

Allan-Kiilsholm-Petersen-konsulent
Se profil

Allan Kiilsholm Petersen

Telefon: 9623 2607
Mobil: 2033 8393
Mail: akp@hjec.dk